Důležité upozornění: Duben-říjen prodejna otevřena pouze úterý 14-18h. Pro nákup využijte e-shop. Vrácení vypůjčeného zboží prosíme každé úterý 14-18h

Reklamace

 

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

 

POSTUP REKLAMACE

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.lyzarna-bruslarna.cz, kontaktujte nás a dohodněte si způsob vrácení zboží. Zboží, které budete vracet zpět, musí být v původním obalu, nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu atd.) a s originálem dokladu o koupi. Náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník. Zboží neposílejte v žádném případě na dobírku, nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. Pro více informací nás můžete kontaktovat na 543255181, 725 911 900 nebo emailem na info@lyzarna.cz.

Reklamované zboží posílejte na adresu: LYŽÁRNA - BRUSLÁRNA, KŘENOVÁ 19, BRNO  602 00

 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní. 

Peníze za zboží Vám budou vráceny převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží

Výtah z obchodních podmínek.