Důležité upozornění: Duben-říjen prodejna otevřena pouze úterý 14-18h. Pro nákup využijte e-shop. Vrácení vypůjčeného zboží prosíme každé úterý 14-18h

Podmínky ochrany osobních údajů

 1. KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE ÚDAJE?

Jsme společnost ROYAL AGENCY BRNO, spol. s r.o., IČ 49969978, se sídlem Čápkova 8/1, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13522 (dále jen „Správce“) a provozujeme:

 • E-shop www.lyzarna-bruslarna.cz;

 • Kamennou prodejnu, půjčovnu a servis Lyžárna – Bruslárna na adrese Křenová 19, 602 00 Brno.

Při poskytování našich služeb může docházet ke zpracovávání osobních údajů našich zákazníků či potenciálních zákazníků. Vaše osobní údaje budeme jako Správce zpracovávat dle níže uvedených podmínek.

 

 1. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb. Jedná se tak o následující údaje:

 • Jméno a příjmení;

 • Fakturační/doručovací adresa;

 • E-mail;

 • Telefonní číslo (pouze pokud ho poskytnete, přičemž jeho poskytnutí je dobrovolné);

a dále o údaje, které získáváme tím, že používáte naši internetovou stránku:

 • Statistika návštěvnosti;

 • Sledování historie objednávek;

 • Cookies.

 

 1. PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • Poskytování služby;

 • Provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány;

 • Zasílání obchodních sdělení včetně nabídky služeb naší společnosti (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést na každém obchodním sdělení);

 • Zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře.

 1. KDO VŠECHNO BUDE MÍT K VAŠIM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány naší společností a jí pověřenými pracovníky. K Vašim osobním údajům mohou mít přístup i třetí osoby, naši partneři, kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

 

Třetími osobami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou:

 • Able.cz s.r.o., IČ 24278815, se sídlem Tyršova 1251/3, 669 02 Znojmo, která pro nás zajišťují provoz internetových stránek, které pro naše služby využíváme;

 • Email Machine s.r.o., IČ 03568831, se sídlem Londýnské náměstí 881/6, 639 00 Brno, která Vám doručují marketingová sdělení;

 • Poskytovatelé platebních brán;

 • Právní zástupce za účelem vymáhání pohledávek naší společnosti;

 • Orgány veřejné moci a další příjemci, je-li to právní povinností společnosti, např. na základě zákona či rozhodnutí orgánu veřejné moci;

 • Osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti naší webové stránky.

 

 1. CO JSOU SOUBORY COOKIES A JAKÉ DRUHY COOKIES POUŽÍVÁME?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedl. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovaných údajů.

Soubory cookies používáme pouze pro správné zobrazení stránky, k ukládání nastavení bezpečného vyhledávání, ke sledování počtu návštěvníků na stránce či k ochraně vašich dat (tzv. technické cookies, ke kterým není třeba Vašeho souhlasu).

 

6. JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu, nebude-li tento Váš souhlas z Vaší strany odvolán. Osobní údaje mohou být za účelem ochrany oprávněných zájmů naší společnosti zpracovávány i po ukončení smluvního vztahu, a to po dobu stanovenou zákonem či po dobu nezbytně nutnou (např. pro účely případného sporu).

 

7. DLE JAKÝCH TITULŮ MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje mohou být zpracovávány na základě:

 • Poskytnutí služby (plnění smlouvy uzavřené s Vámi);

 • Splnění právních povinností, které pro společnost vyplývají z právních předpisů (zejména daňové a účetní předpisy);

 • Nezbytnosti zpracování pro účely oprávněných zájmů společnosti (např. přímý marketing);

 • Poskytnutí souhlasu (např. marketing nesouvisející s Vámi objednaným zbožím).

 

8. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobní údajů. Z tohoto důvodu provádí společnost pravidelné kontroly systému a přijatých technických a organizačních opatřeních.

 

9. JAK A KDY MŮŽETE SVŮJ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ODVOLAT?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@lyzarna.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

 

10. JSEM POVINEN POSKYTNOUT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje nám poskytuje dobrovolně. Pro poskytnutí služby jsou však některé osobní údaje nutné a bez nich není možné služby poskytnout.

 

11. JAKÁ VŠECHNA PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování založeno na tomto souhlasu;

 • právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou o Vás zpracovávány;

 • právo na přístup k osobním údajům, které jsou o Vás zpracovávány;

 • právo na opravu těchto osobních údajů;

 • právo na výmaz;

 • právo na omezení zpracovávání;

 • právo na přenos osobních údajů k jinému správci;

 • právo vznést námitku proti zpracovávání;

 • právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

12. CO ZNAMENÁ PRÁVO VZNÉST NÁMITKU?

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.

 

13. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlas s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte na e-mailovou adresu info@lyzarna.cz nebo na naši adresu Čápkova 8/1, 602 00 Brno či Křenová 19, 602 00 Brno.

 

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

 

ROYAL AGENCY BRNO, spol. s r.o.